گرجستان به عنوان ششمین کشور امن جهان ، به دلیل قوانین آسانی که به نسبت سایر کشورها در زمینه ثبت حقوقی دارد ، از کشورهای بسیار مستعد جهت جذب افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به شمار می آید.به طوری که موسسه "Doing Business  " گرجستان را از لحاظ سادگی فعالیت تجاری در سال 2015 در جایگاه 15 ( سال2014 جایگاه 14) و به عنوان کشور پیشرو و اصلاح گرا در منطقه اروپا و آسیای مرکزی اعلام نموده است.
بطور کلی دولت گرجستان با تدوین فعالیت های سرمایه گذاری و حفظ ساختارهای اقتصادی خدماتی را فراهم آورده تا شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی جهت ثبت شرکت های خصوصی ایجاد نماید.سیستم اقتصادی این کشور در جهت آزاد سازی اقتصادی حرکت کرده و سرمایه گذاری برای اتباع خارجی آزاد است و اتباع کشورهای خارجی حق مالکیت بر اموال منقول و غیر منقول را دارند و در صورت ارائه اسناد مثبته، انتقال هر مقدار ارز حاصل از فعالیت اقتصادی امکان پذیر است.
مضاف بر این، گرجستان به دلیل نزدیکی به بازار غرب،از ظرفیت های بی بدیلی برخوردار است که همین مهم، چشم انداز روشنی را برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور پدیدار می سازد.
طبق قوانین جاری کشور گرجستان،سرمایه گذار به شخصی اطلاق می شود که که حداقل 300 هزار لاری سرمایه گذاری مستقیم کند و اشخاصی که با پایین تر از این میزان قصد سرمایه گذاری دارند، کارآفرین نامیده می شوند.
در ثبت شرکت در گرجستان مطابق پروانه ای که برای انجام فعالیت صادر می شود ، شخص می تواند هر شغلی را انتخاب کند و غیر از مشاغل مربوط به تولید و توزیع دارو هر شرکتی را با هر عنوانی هم چون رستوران و سوپرمارکت و...  با همان مجوز ثبت کند و فرد با هیچ مشکلی روبه رو نمی شود.

انواع شرکت های قابل ثبت در گرجستان

    شرکتهای با مسولیت محدود
    شرکت سهامی
    مشارکت عمومی
    مشارکت محدود
    تعاونی
    شراکت تجاری
    کارآفرین فردی

این شرکت ها از نظر حقوقی دارای تفاوت هایی می باشند که برای افرادی که مایل به ثبت شرکت در گرجستان هستند بهتر است از قالب ثبت شرکت مدل ذیل استفاده نمایند:
_ شرکت با مسئولیت محدود (Limited Liability Company)
می توان گفت بیشتر شرکت های ثبت شده در گرجستان، از نوع مسئولیت محدود می باشند.این نوع شرکت، شرکتی است که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شرکت در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهمی  است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در گرجستان

    اسامی شرکاء و موسسین مدیر عامل
    آدرس حقوقی
    پاسپورت و ترجمه پاسپورت به زبان گرجی
    اسم شرکت

تشریفات ثبت شرکت در گرجستان
1) اخذ اقامت از طریق اقدام برای ثبت شرکت با مسؤلیت محدود
2) استخدام پرسنل برای شرکت ثبت شده
3) فعال نمودن شرکت
4)  پرداخت کردن بیمه کارکنان
5) پرداخت مالیات برای پرسنل مذکور
6) پرداخت بیمه و مالیاتهای مرتبط با فعالیتهای شرکت
در صورتی که شخص به صورت حضوری اقدام به ثبت شرکت در گرجستان نماید پروسه روال معمول خود را طی خواهد کرد اما چنانچه  از طریق وکیل یا مشاور  اقدامات مربوط به ثبت شرکت را انجام دهند چنین مراحلی را باید طی نماید:
1). انتخاب وکیل برای تهیه مدارک لازم به زبان گرجی
2). مطالعه و امضای اسناد.
3). گرفتن شماره ثبت شرکت.
4). حضور در محضر خانه و ثبت مدارک در حضور و صدور نامه معرفی به شهرداری توسط محضر.
5). مراجعه به بانک های معتبر گرجستان بعد از شماره ثبت و افتتاح حساب.